ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Документи

 
 

КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.

План за контролната дейност на директора.2020-2021г.doc

 

Правилник_ЗБУТ 2020-2021.doc

План COVID-19

 
  Годишен план на училището 2020-2021.doc  
  Дневен режим2020-2021.doc  
  Етичен кодекс за работа с деца2020-2021.docx  
  Мерки за повишаване качеството на образованието2020-2021.doc  
  План за гражд. образ. 2020-2021.doc  
  План за безопасност на движението 2020-2021.docx  
  План за дейността на ПС 2020-2021.doc  
 

План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

2020-2021.doc

 
  План за здравно образование 2020-2021.doc  
  Училищна-политика-за-закрила-на-детето2020-2021.docx  
  Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи 2020-2021.doc  
  Училищен спортен календар 2020-2021.doc  
  ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник.docx  
  СТРАТЕГИЯ 2020-2021.docx  
  Правилник за ДУ 2020-2021.doc  
  Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021.doc  
  План на УКС за справяне с тормоза 2020-2021.docx  
  План МО 2020-2021.doc  
  plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc  
  Годишен план на училището 2020-2021.doc  

Прикачени документи

КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
plan MO klasni.doc
plan MO klasni.doc
училищен спортен календар 2020-2021.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
СТРАТЕГИЯ2020-2024.docx
правилник за Дeйността на училището 2020 -2021.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
ПЛАН КОВИД19.docx
план за ограничаване ковид19.docx
план за квалификационна дейност 2020-2021.doc
план за здравно образование 2019-20г..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2020-21.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
план ЕКК.doc
пл. за гражд. образ. 2020-21т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021.doc
етичен кодекс 2020-2021.doc
Годишен план на училището 2020-2021г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
plan MO klasni.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-2-srok.docx
sport kalendar.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-1 srok.docx
план МО.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
план МО.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc