ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Документи

 
 

Учебен график- „Организация на свободното време на учениците в образователната среда. Промоция на здравето чрез движение. Педагогическите специалисти в полза на личностното развитие на учениците чрез физическа активност в училище“

 КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2021-2022г

План за контролната дейност на директора 2021-2022г.doc

 

Правилник_ЗБУТ 2021-2022.doc

План COVID-19

 
  Годишен план на училището 2021-2022г.doc  
  Дневен режим2021-2022г.doc  
  Етичен кодекс за работа с деца2021-2022г.docx  
  Мерки за повишаване качеството на образованието2021-2022г.doc  
  План за гражд. образ. 2021-2022г.doc  
  План за безопасност на движението 2021-2022г.docx  
  План за дейността на ПС 2021-2022г.doc    
 

План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

2021-2022г.doc

Правилник за Дейността на училището за учебната 2021-2022 година

 
  План за здравно образование 2021-2022г.doc  
  Училищна-политика-за-закрила-на-детето2021-2022г.docx  
  Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи 2021-2022г.doc  
  Училищен спортен календар 2021-2022г.doc  
  ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник.docx  
   ОТЧЕТ СТРАТЕГИЯ 2021.docx  
  Правилник за ДУ 2021-2022г.doc  
  Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022г.doc  
  План на УКС за справяне с тормоза 2021-2022г.docx  
  План МО 2021-2022г.doc  
  plan za kontrolnata deinost na direktora.2021-2022г.doc  
 

Годишен план на училището 2021-2022г.doc

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

 

Прикачени документи

Учебен график- „Организация на свободното време на учениците в образователната среда. Промоция на здравето чрез движение. Педагогическите специалисти в полза на личностното развитие на учениците чрез физическа активност в училище“
план за ограничаване ковид19.docx
Етичен кодекс за работа с деца.docx
план ЕКК.doc
план тероризъм- ПГД ИВАН ВАЗОВ.doc
СТРАТЕГИЯ2020-2024.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за дейността на ПС 2021-22.doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
plan MO klasni.doc
Фризьорство 12кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 11кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 10кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 9кл.УПП 2021-22г..docx
Фризьорство 8 кл .УПП 2021-22г..docx
Уч. учебен план меб. п-во -10кл.-2021-2022 г..docx
Уч. учебен план дърворезбарство 11кл. 2021-2022г..docx
Уч. учебен план дърворезбарство 9кл. 2021-2022г..docx
мебелно-дуална форма 9кл.УУП -2021-2022г..docx
мебелно-дуална форма 8 кл.УУП -2021-2022г..docx
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
КОМПЛЕКСНИ ЗАНЯТИЯ- 9 И 10 КЛАС 2020-2021 г.
plan MO klasni.doc
plan MO klasni.doc
училищен спортен календар 2020-2021.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
СТРАТЕГИЯ2020-2024.docx
План на УКС за справяне с тормоза.docx
ПЛАН КОВИД19.docx
план за ограничаване ковид19.docx
план за квалификационна дейност 2020-2021.doc
план за здравно образование 2019-20г..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2020-21.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
план ЕКК.doc
пл. за гражд. образ. 2020-21т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021.doc
етичен кодекс 2020-2021.doc
Годишен план на училището 2020-2021г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
plan MO klasni.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-2-srok.docx
sport kalendar.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-1 srok.docx
план МО.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
план МО.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
СТРАТЕГИЯ.docx
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
училищен спортен календар.doc
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
план за здравно образование 2018-2019..doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
дневен режим2019-2020.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc