ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Достъп до обществена информация

Профилът на купувача на Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов" - град Велинград е активен в системата за обществени поръчки www.SOP.bg.

Нашият профил на купувача има следния URL адрес:
https://sop.bg/pgd-velingrad-1096/