ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Програма

 1. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2020-2021 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
 2. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2020-2021 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 
 3. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2020-2021 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
 4. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2020-2021 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 
 5. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
 6. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 
 7. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
 8. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
 9. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2018-2019 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
 10. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 
 11. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
 12. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД