ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Екип

Директор

инж. Росица Ангелова Рускова

Директор на общ. Велинград и обл. Пазарджик /2009 г. и 2013 год./;

Награда по случай 24 май от Президента на Република България /2012 год./;

Почетно отличие за високи постижения в образованието „Неофит Рилски“ /2015 год./

 

 

 Колектив:

 • Надежда Петрова Мичева – Български език и литература; История и цивилизация; Английски език;
 • Елена Юлиева Мишева – Руски език; Български език и литература;
 • инж. Славка Жекова Жекова – Математика; ИТ;
 • Вера Симеонова Алексиева – Биология и ЗО; Химия и ООС; Физика и астрономия, ЗБУТ;
 • Огнян Недялков Златев– География и икономика; История и цивилизация;
 • Антоанета Георгиева Нанкова – Физическо възпитание и спорт;
 • инж. Татяна Верчова Керина – Материалознание; Технологии и машини; Електротехника и електроника; Технологии на мебелното производство; Технологии и машини в дървообработването; Сушене на дървесината;
 • инж. Катя Борисова Даскалова – Техническо чертане; Автоматизация на производството; Конструиране на детайли и агрегати; Икономика; Предприемачество;
 • Мария Георгиева Китова- Ресурсен учител; 
 • Юлиана Методиева Алексиева- Учебна практика по фризьорство; Учебна практика по технология на специалността; Козметични средства; Технология на специалността; История на прическата;
 • Альоша Пламенов Кадьов – Учебна практика по дърворезбарство; Технологии в дърворезбоването; Настройка и поддържане на машини и инструменти; Специални технологии;
 • Валентин Пламенов Кадьов – Учебна практика по дърворезбарство; Проектиране на мебели и интериор; Декоративно рисуване; Производствена практика;
 • Антония Георгиева Даскалова – Училищен психолог.