ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Задочна форма на обучение

График  на  12б   клас задочна форма  на обучение  специалност „Мебелно производство”- Априлска сесия 2021        

Прикачени документи

График  на  12б   клас задочна форма  на обучение  специалност „Мебелно производство”- Априлска сесия 2021     
ЗАПОВЕД-159-13-03-2020.pdf
График за провеждане на Януарска изпитна сесия самостоятелна ф -ма на обучение 8 клас спец.”Мебелно производство”.doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение 9 клас ”Организация и технология на фризьорските услуги”.doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение 9 клас ”Мебелно производство”.doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение 8 клас”Организация и технология на фризьорските услуги”..doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от самостоятелна фма на обучение 11 клас ”Дърворезбарство”.doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от самостоятелна фма на обучение 10 клас ”Фризьорство”.doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от самостоятелна фма на обучение 10 клас ”Дърворезбарство”.doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от задочна форма на обучение 11В.doc
График за провеждане на Януарска изпитна сесия с ученици от задочна форма на обучение 11Б клас.doc
График за задочно обучение за учебната 2018 г.- 2019 г.