ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Редовна форма на обучение

КЛАС

БРОЙ УЧЕНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В 8-МИ КЛАС

УЧЕБНА 2022/2023 г.

 

 

СВОБОДНИ МЕСТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ 

КЪМ 31.01.2023 г. 

МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ

ДЪРВОРЕЗБАРСТВО

VIII А

 

28

15/12

0

1

---------------

IX А

 

27

13/13

0

2

--------------

X А

 

26

13/13

----------

3

3

X Б

 

26

20

6

--------------

--------------

XI А

 

31

23

4

5

---------------

XII А

 

35

23

-------------

11

11