ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Бюджет

Прикачени документи

KSF-06-2024-ПГД
KSF-06-2024-ПГД
KSF-06-2024-ПГД
DES-06-2024-ПГД
06-2024-ПГД
03-2024
DES-03-2024
KSF-03-2024
ВТОРО ТРИМ-2023-1
ВТОРО ТРИМ-2023
ТРЕТО ТРИМ-2023-2
ТРЕТО ТРИМ-2023-1
ТРЕТО ТРИМ-2023
БЮДЖЕТ-2023
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021
ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ- I, II, III 2023
Относно спрени месечни помощи от АСП
ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ- I-XII 2022
ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ- I- XII 2022
ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ- 2022
ОТЧЕТ ТРИМЕСЕЧИЕ- 2022
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК - I-X-2022
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК- I-X-2022
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ- КСФ
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТ-2022
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ- КСФ
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ- КСФ
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
БЮДЖЕД 2020 г.
ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 г.