ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Сигнали

Сигнали по чл.13 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или

публично оповестяващи информация за нарушения се изпращат на

имейл: antonia_1@abv.bg