ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Проекти

Представяне на ПГД"Иван Вазов",гр.Велинград, в най-духовния град Габрово.Национални дни на ученето през целия живот-EPELE-EРАЗЪМ+

През учебната 2019-2020 година по ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" бяха сформирани три групи от 8, 9 и 10 клас.  Ръководители на групите: г-жа Елена Мишева, г-жа Надежда Мичева- Гогова и инж. Славка Жекова

През учебната 2019-2020 година по ПРОЕКТ "ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ" бяха сформирани четири групи от 8, 9, 10 и 11 клас. Ръководители на групите: г-жа Вера Алексиева, г-жа Антоанета Нанкова, г-н Альоша Кадьов и инж. Славка Жекова

През учебната 2020-2021 година по ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" бяха сформирани пет групи от 8, 9, 10 и 11клас. Ръководители на групите: г-жа Елена Мишева, г-жа Надежда Мичева- Гогова, г-н Альоша Кадьов, инж. Славка Жекова и инж. Татяна Керина.