ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Документи-Архив

plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
дневен режим2019-2020.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за здравно образование 2018-2019..doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищен спортен календар.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
СТРАТЕГИЯ.docx
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
план МО.doc
plan za kontrolnata deinost na direktora.2019-2020г.doc
Pravilnik_ЗБУТ.doc
Годишен план на училището 2019-2020г..doc
дневен режим2019-2020.doc
Етичен кодекс за работа с деца.docx
мерки за повишаване качеството на образованието.doc
пл. за гражд. образ. 2019-20т..doc
План за безопасност на движението 2019-2020г..docx
план за дейността на ПС 2019-20.doc
План за дейността на уч.комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2015-2016г..doc
план за здравно образование 2018-2019..doc
училищна-политиза-за-закрила-на-детето.docx
Училищна програма за равни възможности и приобщаване уязвими групи.doc
училищен спортен календар.doc
ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ-въпросник - Копие.docx
СТРАТЕГИЯ.docx
правилник за ДУ 2019 -2020.doc
Правилник за вътрешния трудов ред - 2019-2020.doc
План на УКС за справяне с тормоза.docx
план МО.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-1 srok.docx
sport kalendar.doc
СЕДМИЧНО РАЗПИС 2019-2020-2-srok.docx
ЗАПОВЕД-159-13-03-2020.pdf

Стратегия за развитие 2016г.-2020г.

   
Правилник за дейността на училището за учебна 2018 г.- 2019 г.    
Правилник за вътрешния трудов ред 2018 г.-2019 г.    
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд    
ПЛАН за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните    
План на комисията по БД и охрана на труда за учебна 2018 г.- 2019 г.    
План за здравното образование за учебна 2018 г.- 2019 г.    
Етичен кодекс на работещите с деца    
Дневен режим    
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието    
План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза    
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа и за справяне с училищния тормоз между учениците    
График за класните работи - 1-ви учебен срок за учебната 2018-2019    

График за задочно обучение за учебната 2018 - 2019 

Заповед консултации-1-ви срок 2018-2019

Заповед консултации-2-ри срок 2018-2019

Седмично разписание-1-ви срок 2018-2019

Седмично разписание-2-ри срок 2018-2019

График самостоятелна форма на обучение-2018-2019

 

Прикачени документи

График самостоятелна форма на обучение-2018-2019
Седмично разписание-2-ри срок 2018-2019
Седмично разписание-1-ви срок 2018-2019
Заповед консултации-2-ри срок 2018-2019
Заповед консултации-1-ви срок 2018-2019
График за задочно обучение за учебната 2018 г.- 2019 г.
График за класните работи - 1-ви учебен срок за учебната 2018-2019
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа и за справяне с училищния тормоз между учениците
План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието
Дневен режим
Етичен кодекс на работещите с деца
План за здравното образование за учебна 2018 г.- 2019 г.
План на комисията по БД и охрана на труда за учебна 2018 г.- 2019 г.
ПЛАН за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Правилник за вътрешния трудов ред 2018 г.-2019 г.
Правилник за дейността на училището за учебна 2018 г.- 2019 г.
Стратегия за развитие 2016г.-2020г.