ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПГД "ИВАН ВАЗОВ" ЩЕ БЪДАТ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ 06.08.2022 Г. ДО 12.08.2022 Г.

 

Учебен график

 „Организация на свободното време на учениците в образователната среда. Промоция на здравето чрез движение. Педагогическите специалисти в полза на личностното развитие на учениците чрез физическа активност в училище“

 

06.08.2022 г.

 09:00 ч  – 10: 30 ч. – Доклад на тематичната работна група относно ранно напускане на училище

 10:45 ч. – 12:00 ч. - Превенции

 

 07.08.2022 г.

09:00 ч  – 10: 30 ч. - Проекти

10:45 ч. – 12:00 ч. - Самостоятелна подготовка по зададени материали

 

08.08.2022 г.

09:00 ч  – 10: 30 ч.  - Проект RESL 

10:45 ч. – 12:00 ч. - Самостоятелна подготовка по зададени материали

 

09.08.2022 г.

09:00 ч  – 10: 30 ч. - Проект RUSESL

10:45 ч. – 12:00 ч. - Самостоятелна подготовка по зададени материали

 

10.08.2022 г.

09:00 ч  – 10: 30 ч. - Проект Подкрепа за успех.

10:45 ч. – 12:00 ч. - Самостоятелна подготовка по зададени материали

 

11.08.2022 г.

09:00 ч  – 10: 30 ч. - Добри практики в България

10:45 ч. – 12:00 ч. - Добри практики в България

 

12.08.2022 г.

09:00 ч  – 10: 30 ч. -

Самостоятелна подготовка по зададени материали

10:45 ч. – 12:00 ч. - Самостоятелна подготовка по зададени материали