ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Специалност "Електрически превозни средства"

ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”

Дневна форма на обучение
Срок на обучение – 5 години

Тази специалност осигурява познания по контрол и извършване демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични операции, техническо обслужване и ремонт на електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател); осигурява безопасна експлоатация на автомобили с автономно електрическо захранване или хибридна технология; контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на съпътстващите електрически агрегати до разрешената от конструктора интервенция.

       Защо да избера тази специалност?

Електрическият автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с ВГ и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Повечето утвърдени авто и мото производители започват да включват такива модели в своята гама – електромобили, електромобили с удължен пробег, зареждаеми хибриди. Тези автомобили не са фундаментално различни от конвенционалните, но като всяка специфична технология имат своите особености и изискват адекватно подготвени кадри.

        Възможности за реализация

Завършилите тази специалност:

Намират реализация като специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност – електромобили и хибриди.

Учениците могат да се реализират у нас и в чужбина като техници и механици на всички видове електрически и хибридни превозни средства. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на транспортната индустрия.

След завършен XII клас и успешно положени ДЗИ, учениците получават:

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за професионална квалификация
  • Възможност да продължат образованието си във всички ВУЗ.
  • Свидетелство за управление на МПС, категория В