ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Специалност "Тапицерство и декораторство"

ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”

Задочна форма на обучение
Срок на обучение – 4 години

Традиционна специалност, утвърдила своя авторитет през годините с подготовката на множество професионалисти,предпочитани кадри в мебелните фирми.Получените знания и умения са насочени към производство и ремонт на тапицирани мебели и към дейности по вътрешно обзавеждане и декорация.

Пълният курс на обучение IХ – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият тази специалност може да работи във:

  • фирми за производство на тапицирани мебели;
  • фирми за ремонт на тапицирани мебели;
  • в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.