ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Специалност "Мебелно производство"

ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”

Дуална форма на обучение
Срок на обучение – 5 години

Специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Придобитите знания и умения дават възможност за производство и монтаж на мебели; за работа в частни мебелни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.

Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият тази специалност може да работи във:

  • фирми за производство и монтаж на мебели;
  • в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.

КАКВО Е ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ?

-Може да станеш експерт като практикуваш в реална работна среда, докато се обучаваш по избрана професия и специалност.
-Обучението се провежда на 2 места – в гимназията и във фирмата.
-Обучението е адаптирано към образователните нужди и е на база на новостите и тенденциите в развитието на бизнеса.
-Когато се дипломираш, си вече завършен професионалист, перфектно подготвен за практиката и реалния живот

ПРЕДИМСТВА НА ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

-позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията;
-веднага виждаш практическото приложение на наученото;
-работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш модерната техника на предприятията;
-по време на стажа се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните отдели, своя бъдещ работодател;
-след завършването на образованието си ти си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка;
-имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда;
-конкурентоспособен си във всички страни от ЕС, благодарение на позитивния международен имидж на обучаващата фирма;
-изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност;
-получаваш възнаграждение за положения труд и за обучението си;

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

В 11-ти и 12-ти клас получаваш трудов договор с избрания от теб работодател и мотивиращо възнаграждение:

Стани ученик в Професионалната  гимназия по дървообработване

"Иван Вазов"- гр. Велинград, която ще осигури твоето теоретично обучение! Позволи ни да ти предложим най-доброто обучение и да "изучиш практиката" във велинградски фирми - партньори, за да станеш един добър и универсален специалист!