ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Организация и технология на фризьорските услуги

ПРОФЕСИЯ "ФРИЗЬОР"

СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ"

Дневна форма на обучение

Срок на обучение- 5 години

     Професията фризьор е много търсена и желана от младите хора. Дава умения и знания, които позволяват на младия човек да започне работа след завършване на средното си образование.

      Обучението по специалните предмети включва теоретични и практически знания по фризьорство, организация и управление на фризьорски салон. Професионалисти преподават по съвременен и модерен начин.

      Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование. Вкрая на обучението учениците се явяват на държавни квалификационни изпити за най- високата степен на професионална квалификация в средното образование- трета.

      Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.