ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Специалност "Дърворезбарство"

ПРОФЕСИЯ „ДЪРВОРЕЗБАР“

Дневна форма на обучение
Срок на обучение – 5 години

„ДЪРВОРЕЗБАТА НЕ Е САМО ЗАНАЯТ, НЕ Е САМО ИЗКУСТВО, ТЯ Е ПРОСТО СЪДБА.“

Дърворезбата е художествена обработка на дървесината чрез резбоване на различни декоративни мотиви и изображения.

Цел на обучението е да се подготвят специалисти, съчетали занаятчийски умения и сръчност в дърворезбарството, с отношение към дървото като творчески материал, с отношение към пространството – интериор и екстериор. Учениците се запознават практически с различни видове машини, инструменти, материали и работа с тях.

Пълният курс на обучение VIII – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и втора степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият тази специалност може да работи като:

  • проектант и изпълнител на дърворезби;
  • реставратор на изделия;
  • дърворезбар в мебелни фирми;
  • във фирми, занимаващи се с реставрация на обекти от дърворезба.

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване на обучението в колежи и висши училища.