ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Прием-2019/2020г. , 2018/2019г.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2019/2020 година

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

 • ПГД „Иван Вазов“ приема и ученици в IX , X и XI клас след полагане на приравнителни изпити по специалностите:
 • Дърворезбарство;
 • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
 • Фризьорство – дневна форма на обучение;
 • Мебелно производство – дневна и задочна форма на обучение;
 • Тапицерство и декораторство – задочна форма на обучение.

Броят на приравнителните изпити се определя съгласно действащите училищни учебни планове.

 График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2018/2019 година

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

 • ПГД „Иван Вазов“ приема и ученици в IX , X и XI клас след полагане на приравнителни изпити по специалностите:
 • Дърворезбарство – дневна форма на обучение;
 • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
 • Фризьорство – дневна форма на обучение;
 • Мебелно производство – дневна и задочна форма на обучение;
 • Тапицерство и декораторство – задочна форма на обучение.

Броят на приравнителните изпити се определя съгласно действащите училищни учебни планове.