ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Прием 2024/2025г.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2024/2025 година

*I етап:Подаване на документи 08.07 - 10.07. 2024г.

             Записване 15.07- 17.07.2024г.

*II етап:Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

              до 19 юли 2024 г.

              Записване 22.07 - 24.07.2024 г

*III етап:Подаване на документи 26.07 - 29.07. 2024г.

               Записване 31.07 - 01.08.2024г.

*IV етап:Подаване на документи 05.08 - 06.08. 2024г.

               Записване 08.08 - 09.08.2024г.

Попълването на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване се определя

от директора на училището до 11.09.2024 г.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за участие в класиране по образец.

2.Копие от свидетелството за завършено основно образование и оригиналът за проверка.

3.Медицинско свидетелство.

 

ПРИЕМ СЛЕД 7- МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА:

ПГД „Иван Вазов“ приема ученици в VIII клас по специалностите:

  •        Електрически превозни средства;
  •        Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
  •        Мебелно производство – дневна форма на обучение;
  •        Мебелно производство - задочна форма на обучение

 

 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

ПГД „Иван Вазов“ приема и ученици в IX , X и XI клас след полагане на приравнителни изпити по специалностите:

  • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство – дневна и задочна форма на обучение;

Броят на приравнителните изпити се определя съгласно действащите училищни учебни планове.