ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Прием 2023/2024г.

 

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2023/2024 година

*I етап:Подаване на документи 05.07 - 07.07. 2023г.

             Записване 13.07- 17.07.2023г.

*II етап:Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

              до 19 юли 2023 г.

              Записване 20.07 – 24.07.2023 г

*III етап:Подаване на документи 26.07 - 27.07. 2023г.

               Записване 01.08.-02.08.2023г.

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя

от директора на училището до 11.09.2023 г.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление за участие в класиране по образец.

2. Копие от свидетелството за завършено основно образование и оригиналът за проверка.

3.Медицинско свидетелство.

 

ПРИЕМ СЛЕД 7- МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА:

ПГД „Иван Вазов“ приема ученици в VIII клас по специалностите:

  • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство - задочна форма на обучение

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

ПГД „Иван Вазов“ приема и ученици в IX , X и XI клас след полагане на приравнителни изпити по специалностите:

  • Дърворезбарство;
  • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство – дневна и задочна форма на обучение;

Броят на приравнителните изпити се определя съгласно действащите училищни учебни планове.