ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Прием 2021/2022г.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2020/2021 година

ПРИЕМ СЛЕД 7- МИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА:

  • ПГД „Иван Вазов“ приема ученици в VIII клас по специалностите:
  • Дърворезбарство- дневна форма на обучение;
  • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство – ДУАЛНА форма на обучение;
  • Мебелно производство – задочна форма на обучение;

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ:

  • ПГД „Иван Вазов“ приема и ученици в IX , X и XI клас след полагане на приравнителни изпити по специалностите:
  • Дърворезбарство;
  • Организация и технология на фризьорските услуги – дневна форма на обучение;
  • Мебелно производство – дневна и задочна форма на обучение;
  • Тапицерство и декораторство – задочна форма на обучение.

Броят на приравнителните изпити се определя съгласно действащите училищни учебни планове.