ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Малко хора си дават сметка за ОГРОМНИЯ социален и образователен ефект, който има кампанията на "Капачки за Бъдеще".

Малко хора си дават сметка за ОГРОМНИЯ социален и образователен ефект, който има кампанията на "Капачки за Бъдеще".
- Капачки за Бъдеще учи децата да са СЪПРИЧАСТНИ
- събирането на капачки ги учи да са отговорни към ПРИРОДАТА и света около тях
- учи ги да ПОМАГАТ
- учи ги на БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
- учи ги да ДОБРОВОЛСТВАТ

И им показва, че когато има някакъв проблем и МНОГО хора започнат да полагат малки, но ежедневни ДЕЙСТВИЯ и УСИЛИЯ за решаването му, този проблем МОЖЕ и БИВА решен!
Днес ПГД "Иван Вазов" даде своя принос към решаването на проблема с детските линейки, защото
Заедно можем повече!