ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД 3-ТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

             

След 3-ти етап на класиране за учебната 2022/2023 учебна година в ПГД "Иван Вазов"- гр. Велинград

има следните незаети места:

              Професия: "Техник- технолог в дървообработването", Специалност: "Мебелно производство"- дневна форма на обучение- 2  незаети места.