ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Световният ден за борба със СПИН ежегодно се отбелязва на 1 декември

и е посветен на повишаване осведомеността за СПИН-пандемията,

причинена от разпространяването на вируса ХИВ.
Вече 30 години епидемията е глобален здравен, социален и икономически

проблем и една от причините за висока смъртност.
Несъмнено епидемията от ХИВ е глобален проблем, чието решаване може

да се осъществи само със съвместните усилия на всички.
Ученици от нашето училище гледаха филма „Доза щастие” и дискутираха

по актуални въпроси, свързани със СПИН.
Интересна бе и презентацията на медицинското лице Кр.Наумова, в която

основно се засегнаха въпросите за профилактика и защита от болестта.
Като мото за деня младите хора заедно избраха - „Обичай себе си!"