ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

            Днес в производствената сграда на ПГД "Иван Вазов"- гр. Велинград

се проведе открит съвместен практически урок- наблюдение в реална

работна среда с учениците от професионалната паралелка, обучаващи

се в ЦСОП- Велинград, с ръководители г-жа Коцева и г-жа Кюлюмова.
           Техните съученици, с ръководител г-н Кадьов, ги приеха радушно

и демонстрираха своите умения за работа с машини за първична обработка-
банциг, абрихт и щрайхмус. Успяхме да постигнем заложените цели за придобиване

на професионални компетентности за устройството на машините и начинът на

организация на работна среда.
          До нови срещи!