ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

               Професионална гимназия по дървообработване "Иван Вазов" се включи в информационната кампания

„Залесявайки, променяме света” по проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни

местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на

лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“.

               Посетихме разсадник Кемера,където горски педагог изнесе образователна беседа. Всяко дете успя

да се запознае с дейността на разсадника, как се отглеждат и залесяват фиданки. След лекцията последва

практическо занятие – изработване на бадж от дърво и участие в забавни игри.
               Мероприятието завърши с раздаване на подаръци за всички участници и пожелания отново да се видим!