ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

                 Гергьовден

"На този ден се случват чудеса,
природата със трепет разцъфтява.
Окъпеш ли се в утринна роса,
с целебна сила здраве ти дарява.

Днес честваме най-храбрия светец,
докрай на свойта вяра отстоявал.
Поставил Бог в косите му венец,
най-тежките му болки изцелявал.

Аз вярвам, че доброто побеждава
и като Георги няма да се дам.
Със китка здравец и сърце - жарава,
свещичка паля в слънчевият храм."