ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

"Слава вам,творци велики
на славянското писмо.
Вий очите ни разкрихте
за наука и добро."
Децата със специални образователни потребности-Йорданка Митева

и Стоянка Спасова, ни изненадаха за 24 май -Денят на българската

азбука и славянската книжовност. Под ръководството на госпожа Китова,

те изработиха табло, с което изразяват своята съпричастност и уважение

към най-светлия празник в българската история.