ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

174 години от рождението на Иван Вазов - Патриарх на българската литература

Житейският му път минава през 5 войни – войната за свободна България, войната

за съединена България, двете балкански и Първата световна. През цялото това време

Вазов продължава да пише, а перото му оставя вечна следа във времето. Той увековечава

образите на героите, които познаваме днес, както и подвизите на целокупния български народ,

неговите мъки и страдания, въстания и борби, успехи и слава.

Дълбок поклон!