ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

147 години безсмъртие и памет!
Потомци сме на велики българи, живели в трудни времена, но отстоявали своите идеали!
Духът на тези достойни и свободолюбиви българи стои непокътнат в сърцата и паметта ни.
Нека помним делата и думите на поета и революционер:
"...Пък тогаз... майко, прощавай!
Ти, либе, не ме забравяй!
Дружина тръгва, отива,
пътят е страшен, но славен:
аз може млад да загина...
Но... стига ми тая награда -
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода..."
Поклон пред Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България!