ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Документи-Архив

Стратегия за развитие 2016г.-2020г.    
Правилник за дейността на училището за учебна 2018 г.- 2019 г.    
Правилник за вътрешния трудов ред 2018 г.-2019 г.    
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд    
ПЛАН за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните    
План на комисията по БД и охрана на труда за учебна 2018 г.- 2019 г.    
План за здравното образование за учебна 2018 г.- 2019 г.    
Етичен кодекс на работещите с деца    
Дневен режим    
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието    
План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза    
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа и за справяне с училищния тормоз между учениците    
График за класните работи - 1-ви учебен срок за учебната 2018-2019    

График за задочно обучение за учебната 2018 - 2019 

Заповед консултации-1-ви срок 2018-2019

Заповед консултации-2-ри срок 2018-2019

Седмично разписание-1-ви срок 2018-2019

Седмично разписание-2-ри срок 2018-2019

График самостоятелна форма на обучение-2018-2019

 

Прикачени документи

Стратегия за развитие 2016г.-2020г.
Правилник за дейността на училището за учебна 2018 г.- 2019 г.
Правилник за вътрешния трудов ред 2018 г.-2019 г.
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
ПЛАН за дейността на училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
План на комисията по БД и охрана на труда за учебна 2018 г.- 2019 г.
План за здравното образование за учебна 2018 г.- 2019 г.
Етичен кодекс на работещите с деца
Дневен режим
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието
План за работа на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа и за справяне с училищния тормоз между учениците
График за класните работи - 1-ви учебен срок за учебната 2018-2019
График за задочно обучение за учебната 2018 г.- 2019 г.
Заповед консултации-1-ви срок 2018-2019
Заповед консултации-2-ри срок 2018-2019
Седмично разписание-1-ви срок 2018-2019
Седмично разписание-2-ри срок 2018-2019
График самостоятелна форма на обучение-2018-2019