ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Специалност "Мебелно производство"

ПРОФЕСИЯ: „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО”

Задочна форма на обучение
Срок на обучение – 4 години

Специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора. Придобитите знания и умения дават възможност за производство и монтаж на мебели; за работа в частни мебелни фирми, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.

Пълният курс на обучение IХ – ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият тази специалност може да работи във:

  • фирми за производство и монтаж на мебели;
  • в мебелни магазини и шоурумове като консултанти.

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.