ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Програма

1. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД

2. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 

3. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД

4. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД

5. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2018-2019 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД

6. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 

7. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД

8. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД