ПГД "Иван Вазов"
Професионална гимназия по дървообработване в град Велинград

Програма

  1. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2020-2021 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
  2. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2020-2021 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 
  3. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
  4. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 
  5. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
  6. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2019-2020 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
  7. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2018-2019 В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
  8. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА I - ви УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД 
  9. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД
  10. ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЗА II - ри УЧЕБЕН СРОК 2018-2019  В ПГД "ИВАН ВАЗОВ" гр. ВЕЛИНГРАД